Vedtekter FLR leilighet Vodice, Kroatia pr 25.august 2017

 

1 Eierskap og utleie

 

§ 1 – 1: Leiligheten eies av Fagforeningen for Luftfart og reiseliv.  (FLR) Org. Nr. 984 725 256. 

 

§ 1 – 2: Ved eventuell oppsplitting eller nedleggelse av FLR tilfaller leiligheten i sin helhet SASHK konsernklubb.

 

§ 1 - 3: Utleie kan skje til alle som gjennom sitt HK medlemskap er tilsluttet FLR, samt pensjonister med sin opprinnelse i FLR. 

 

§ 1 - 4:.Skulle flere ønske og leie i samme perioden, vil den som har lengst tid tilbake til forrige leieperiode få den. Utover dette brukes loddtrekning

 

(gjelder i bestillingsperioden 01.til31. oktober). Bestilling etter 31.oktober, skjer etter første til mølla prinsippet.

 

 

 

2 Bestilling og pris.  

 

§ 2 - 1: Bestilling av leilighet skal skje via kalender etter 01. november www.flr.no.

 

 Utleiekalender gjøres tilgjengelig 1. oktober for påfølgende år.  Forhåndsbestilling for kommende år skjer via leilighet@flr.no ( 1. oktober til 31. oktober)

 

Avbestillingsfristen med full refusjon minus depositum er 8 uker før første leiedag.   Avbestillingsfristen med 50 % refusjon er 6 uker før første leiedag. Skjer bestillingen / avbestilling innenfor disse 6 ukene, er det ingen refusjon. Depositum refunderes ikke !

 

§ 2 - 2: Pris på leie settes av styret i FLR.

 

§ 2 – 3: Depositum skal være på utleiers konto senest 10 dager etter bekreftet bestilling. restleie skal være på utleiers konto senest 10 uker før leieperioden starter. Innbetalt depositum refunderes ikke.

 

 

 

§ 2 – 4 Ved manglende betaling vil reservasjonen strykes etter en gangs purring.

 

 

 

 

 

§ 2 - 5: Innbetalt leie vil ikke bli refundert dersom du ikke skulle komme med på fly, sykdom etc. (Ved sykdom kan tap eventuelt dekkes av din avbestillingsforsikring).

 

 

 

§ 2 – 6: Leier disponerer leiligheten fra kl 1500 første leiedag til kl 1200 siste dag. I skoleferieperiodene kan man maks leie for 14 dager i strekk. 

 

3 Ansvar for leier. 

 

§ 3 - 1: Det skal være ro i leiligheten etter kl.2400. Vis hensyn til andre beboere komplekset. 

 

§ 3 – 2: Det er røykeforbud inne i leiligheten og trappeoppgangen. 

 

§ 3 - 3: Leiligheten skal klargjøres for rengjøring av leietaker etter bruk. Ved manglende klargjøring av leiligheten, må leietaker dekke ekstra kostnader ved rengjøring. 

 


§
3 - 4: Medlemmet som har fått tildelt leiligheten skal være til stede i leieperioden. Medlemmet har det økonomiske ansvar for innbo og løsøre under leieperioden.

 

Leietaker er ansvarlig for å melde ifra til FLR ved feil eller mangler på/i leiligheten umiddelbart

 

§ 3 - 5: Brudd på reglementet kan medføre utestengelse fra leie i en gitt periode som avgjøres av styret i FLR. 

 

4 Diverse bestemmelser. 

 

§ 4 - 1: Styret i FLR har rett til å endre på vedtektene og leiepriser.