Norwegian HK sitt styre

Hilde Nyberg Loe Leder hilde.nyberg.loe@norwegian.no
Jeanette Pedersen Nestleder jeanette.pedersen@norwegian.no
Karina Lorentzen Sekretær k_l_83@hotmail.com
Maiken Paulsen Styremedlem maiken.paulsen@norwegian.no
Preben Edvardsen Styremedlem prebenkristoffer.edvardsen@norwegian.no
Linda Olsen Styremedlem  
Linda H Plener Styremedlem